Kenneth Jansson

Violinatelje

Bengt Lindholm

Bengt Lindholm

Violinbyggarmästare och Hovinstrumentmakare Bengt Lindholm föddes 1917 i Enebyberg, där han även avled 1996.

Tidigt lärde han sig yrket av sin far Erik Lindholm som var känd violinbyggare och restauratör i Sverige och utomlands. Som barn lärde han sig spela violin för bla professor Charles Barkel och blev med åren en driven violinist.

År 1940 var han med och bildade Täby-Enebybergs orkesterförening. Violinbyggaryrket fick dock dominera och ledde till utlandsstudier i Markneukirchen som var musikinstrumentcentrum i Tyskland.

Vid krigsutbrottet 1939 blev han tyvärr tvungen att avbryta studierna och resa hem. År 1947 fick han möjlighet att arbeta hos den berömda firman Wurlitzer i New York. Bengt Lindholm fick där möjlighet att restaurera ett flertal kända instrument av bla Stradivarius, Guarnerius, Amati samt också träffa kända musikernamn som Kreisler, Elman, Heifetz m fl. Hemkommen med hustrun Kerstin som han träffat i USA samarbetade han åter med sin far till dennes död 1952.

Många är de solister, musiker i de olika orkestrarna, amatörer m fl som genom åren anlitat Bengt Lindholm. Parallellt med sin verksamhet var han även instrumentvårdare vid Kungl. Musikhögskolan i flera decennier. I Mazerska kvartettsällskapet var han troget verksam under flera år. Bengt Lindholms medlemskap som förste svensk i Entente Internationale des Luthiers et Archetiers gav honom många värdefulla kontakter med andra kända yrkesmän.

Bengt Lindholm var en föregångare i Sverige när det gäller yrkesskicklighet av hög internationell klass. Hans stora noggrannhet vid restaureringar av gamla värdefulla stråkinstrument samt hans stora respekt för yrket har gjort honom berömd.

Med största förtroende fick han ta sig an att vårda våra musikers ofta mycket dyrbara instrument. Hans namn nämns med största respekt av de utländska praktikanter som gästat hans firma genom åren.

Bengt Lindholm tillhörde inte den sortens människor som framhöll sig själv, i stället spred han med sin lågmälda framtoning och eftertänksamma klokhet trygghet och förtroende.

Roland Wiklund,
Violinbyggarmästare sedan 1960