Kenneth Jansson

Violinatelje

Referenser

Referenser

Kenneth Jansson har gått i lära och arbetat hos mig på Musikhögskolans verkstad för stråkinstrument sedan 1980. Han har under denna tid haft tillfälle att utföra även mer avancerade arbeten och visat sig arbeta noggrant och väl.

Kenneth hyser stor respekt och stort intresse för fiolbyggaryrket och jag vill varmt rekommendera honom och önska honom lycka till i sin kommande yrkesutföring.

Bengt Lindholm,
Violinbyggarmästare 1953-1996

Kenneth Jansson har praktiserat och arbetat hos mig på deltid under åren 1983-1988 och huvudsakligen varit sysselsatt med olika former av reparationer av stråkinstrument. Jag kan därför rekommendera honom som kunnig och ansvarskännande och önska honom framgång i han fortsatta yrkesverksamhet.

Roland Wiklund,
Violinbyggarmästare sedan 1960