Kenneth Jansson

Violinatelje

Utbildning

Utbildning

Kenneth Jansson är utbildad under de två mest respekterade violinbyggarna i Sverige under 1900-talets andra hälft.

1980 började Kenneth som lärling hos Hovinstrumentmakare Bengt Lindholm i dennes verkstad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Där fick Kenneth lära sig yrket från grunden, med inriktningen på reparationer och konservering. Genomgående ställdes allra största krav på noggrannhet vid samtliga arbetsmoment.

Mellan åren 1983-88 praktiserade Kenneth hos Violinbyggarmästare Roland Wiklund. I hans ateljé arbetade Kenneth med reparationer och underhåll av samtliga stråkinstrument och dess stråkar.

Förutom arbetet i egen violinateljé är Kenneth tillförordnad instrumentvårdare vid Kungliga Musikhögskolan, där han ansvarar för skolans samling av stråkinstrument. Ett 60-tal violiner, 20 altvioliner och 30 celli finns för studenterna att låna och inkluderar rariteter såsom Guarneri, Gagliano, Lupot, Öhberg och många fler.

Kenneth Jansson är medlem i branschförbundet Sveriges Violinbyggarmästare.