Kenneth Jansson

Violinatelje

Reparationer

Reparationer

Jag utför alla sorts reparationer som kan förekomma på ett stråkinstrument. Från enkla sargsläpp och små sprickor, retuscheringar, justering av greppbräda, inpassning av skruvar, nya stall och dylikt till större renoveringar såsom halsanschäftningar, stallfoder, nya basbjälkar, osv. Dessutom taglar och reparerar jag stråkar.

Här ser vi hur en sarg lagas. Detta är en ordentlig skada, en stor bit av sargen kommer att få ersättas. Ett passande trä ses ut, som matchar träet på instrumentet. Det är viktigt att flammorna i materialet passar. En bit sarg passas in för lappning

En skada som den här kan verka väldigt allvarlig, men det finns goda förutsättningar för att skadan skall kunna repareras. Efter att träet ersatts, och lacken återställts kommer det att bli svårt att skönja var skadan har funnits.

Det kan uppstå skador på instrument som verkar helt omöjliga att reparera. Trots det kan man vara ganska lugn, för i de flesta fall går det att åtgärda med goda resultat. Klangligt sett brukar instrumenten inte förändras efter en reparation.